Matka Sosiaalityöntekijästä Psykoterapeutiksi

Ajattelin vaihteeksi kirjoittaa suomeksi. Aloitin blogini englanninkielellä, koska ajattelin ja ajattelen edelleen, että Suomessa tehtävästä ihmissuhde- ja mielenterveystyöstä on tärkeää kirjoittaa englanniksi. Tämän lisäksi omalla äidinkielellä kirjoittaminen tuntui kutkuttavalta ajatukselta, minkä vuoksi päätin, että blogissa esiintyy jatkossa tekstejä molemmilla kielillä.

Tänään jaan omia ajatuksiani ja pohdintojani, miltä psykoterapiaopinnot voivat näyttää ja minkälainen henkilö terapeutti voi olla. Koska olen itsekin uuden ja jännittävän ammatillisen polun alussa, ajattelin, että haluan jakaa tarinaani psykoterapeutti opiskelijan näkökulmasta.

Hakeutuminen:  Jotta voit hakea koulutukseen sinun tulee täyttää tietyt kriteerit: 1) sinulla on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto; tutkintoon tulee sisältyä tai sen lisäksi olla suoritettuna yhteensä 30 opintopisteen psykologian tai psykiatrian opinnot; tai 2) sairaanhoitajan opistoasteen tutkinto ja tutkinnon lisäksi erikoistuminen psykiatriaan, jos tutkintoon ei ole sisältynyt psykiatrisia opintoja; tai 3) muu 1 ja 2 kohtaa vastaava ulkomailla suoritettu koulutus. Opiskelijaksi ottamisen edellytyksenä on näiden lisäksi vähintään kahden vuoden työkokemus mielenterveyspalveluissa tai sitä vastaavassa tehtävässä, todettu soveltuvuus psykoterapeutin ammattiin ja mahdollisuus tehdä psykoterapiatyötä perheiden ja pariskuntien kanssa opintojen aikana. Opiskelijalla tulee myös olla riittävä englanninkielen taito. //Jyväskylän yliopisto.

Olen unelmoinut pitkään tekeväni psykoterapeutista työtä ja sitä, että jonakin päivänä voisin kutsua itseäni psykoterapeutiksi. Valmistumisen jälkeen suuntasin perheneuvolan sosiaalityöntekijän tehtäviin ja ajattelin, että perheneuvola työpaikkana tarjoaisi minulle mahdollisuuden kasvaa ammattilaisena ja jonakin päivänä avata mahdollisuuden hakeutua psykoterapiakoulutukseen. Itse hain koulutukseen, kun minulla oli 2 vuotta työkokemusta, käytynä maisterin tutkinto sosiaalityöstä ja vuoden kestävä ekspressiivisen taideterapian menetelmäkurssi. Minua jännitti riittäisikö taustani opiskelupaikan vastaanottamiseksi. Sain yllättyä syksyllä 2019 positiivisesti. Mielestäni aina kannattaa yrittää ja tavoitella omia unelmia – olipa ne sitten lähitulevaisuudessa tai kaukana tulevaisuudessa mahdollisia. Sinä itse voit itse olla vaikuttamassa siihen, miten ja milloin unelmasi tulee toteen.

Jos sinua kiinnostaa psykoterapeutiksi pääseminen tässä muutama vinkki:

 • Tutustu eri yliopistojen tarjoamiin psykoterapiakoulutusmahdollisuuksiin ja ajankohtiin. Pohdi mikä terapiasuuntaus olisi sinulle juuri oikea.
 • Mieti tarkasti, että oletko valmis maksamaan koulutuksesta tässä elämänvaiheessa. Tee säästämis- ja maksusuunnitelma. Koulutus maksaa 10 000 – 25 000 euron välillä.
 • Pohdi haluatko ja kykenetkö nykyisessä elämänvaiheessasi opintojen suorittamiseen työn ja arjen keskellä. Opinnot vaativat työtä ja sitoutumista.
 • Keskustele työpaikkasi kanssa, onko opinnot mahdollista suorittaa työn ohessa ja onko sinulla mahdollisuutta tehdä asiakastyötä. Jos ei niin, miten ja minkä kautta järjestät asiakastapaamiset.
 • Selvitä riittääkö koulutustaustasi opintojen aloittamiseen. Selvitä mitä lisäopintoja sinun tulee tehdä. Jos et ole varma, niin laita yliopistolle viestiä. Itse laitoin ennen hakemistani monia kyselyjä eri tahoille. Sain paljon hyödyllistä informaatiota ja apua tilanteeseeni.
 • Luota itseesi ja hae paikkaa 😊 Psykoterapeuteilla voi olla monenlaisia eri taustoja, joten älä epäröi oletko sinä liian erilainen hakija. Me tarvitsemme Suomeen eri-ikäisiä ja erilaisista taustoista tulevia psykoterapeutteja. Juuri sinun osaamisella voi olla tärkeä paikka terapiatyössä. Sinun osaamisellasi on merkitystä.

Opiskelu: Aloitin opintoni Jyväskylän yliopistossa tänä syksynä 2019 pari- ja perhepsykoterapiakoulutuksen parissa. Koulutus kestää 3,5 vuotta mikä toteutuu oman työn ohessa. Toimin perheneuvolan sosiaalityöntekijänä päätoimisesti ja aina kaksi kertaa kuussa osallistun koulutuspäiviin. Koulutuspäivät jakautuvat teoriapäiviin, työnohjauksellisiin kertoihin sekä koulutuspsykoterapiaan. Teoriapäivät sisältävät sanansa mukaan psykoterapian teorioihin liittyvää opiskelua ryhmän ja opettajan kanssa. Työnohjaukselliset kerrat sisältävät muiden ja omien asiakasvideoiden tarkastelua ja reflektointia. Tarkoituksena on oppia ja ymmärtää terapeuttisia prosesseja. Jokainen työssään videoi sovitusti asiakastapaamisen (asiakkaan täytyy olla tietoinen tästä) ja tuo videopätkän työnohjaukseen, mitä analysoidaan yhdessä muiden opiskelijoiden ja ohjaajan avulla. Koulutuspsykoterapia tapahtuu ohjaajan ja pienen ryhmän kesken. Omassa koulutuspsykoterapissa syvennymme omaan taustaamme. Tapaamiset sisältävät myös työnohjauksellisen aspektin. Myös meille psykoterapeuteille on tärkeä käydä läpi omaa historiaamme. On tärkeä pohtia miten oma tausta ja valinnat ovat vaikuttamassa sinuun työntekijänä. Me siis saamme myös kokea, miltä tuntuu olla istuinnoissa pohtimassa omia haasteita, haavoja, menetyksiä, oppimisen paikkoja ja kasvua.

Tämän lisäksi teet työssäsi kliinistä asiakastyötä 300 h verran 3,5 vuoden aikana. Vapaa-ajalla sinun tulee lukea psykoterapiaan liittyvää kirjallisuutta ja tavata muita opiskelijoita reflektoiden lukemaasi. 3,5 vuoden jälkeen sinun tulee näyttää oppimisesi näyttökokeen ja lopputyön avulla. Tämä on lyhkäisyydessään psykoterapiaopinnot pari- ja perhepsykoterapia alueella. Koulutussuuntauksia ja koulutussisältöjä voi kuitenkin olla hyvin monenlaisia (psykoterapeuttinen suuntaus voi olla esimerkiksi kognitiivinen, kognitiivis-analyyttinen, ratkaisukeskeinen, psykodynaaminen, integratiivinen, kriisi- ja traumapsykoterapeuttinen tai vaikkapa pari-, tai perhepsykoterapeuttinen). Lähtökohtaisesti jakaisin kuitenkin terapeutit yksilöiden kanssa työskenteleviksi ja enemmän kuin yhden kanssa työskenteleväksi.

Mitä sitten psykoterapeutti tekee, kun hän on valmistunut? Psykoterapeutti on terveysalan ammattinimike psykoterapiahoitoa antavalle henkilölle. Ammatti on Suomessa suojattu lailla; sitä saavat käyttää ainoastaan asianmukaisen koulutuksen saaneet ja Valviran hyväksymät henkilöt. Psykoterapiakoulutukseen hankkiutuvan soveltuvia pohjakoulutuksia ovat esimerkiksi psykologi, psykiatri, erikoissairaanhoitaja ja sosiaalityöntekijä.

Omin sanoin kiteyttäisin, että psykoterapeutti nähdään henkilönä, joka on perheen tai yksilön tukena ja tasavertaisena kumppanina mutta samalla henkilönä, joka on ammattilainen ja omaa ammatillista tarvittavaa tietoa. Psykoterapia voidaan nähdä esimerkiksi toimintana, jonka avulla tavoitellaan yhdessä asiakkaan kanssa jäsentämään nykyinen tilanne, löydetään uusia ajatus- sekä käyttäytymisen malleja sekä pyritään tunnistamaan ja tutkimaan niitä asioita ja ilmiöitä, jotka aiheuttavat, laukaisevat tai ylläpitävät perheen tai yksilön vaikeuksia. Perhe- ja pariterapiassa nähdään asiakasperhe aktiivisessa roolissa terapeutin lisäksi. Istunnot perustuvat vapaaehtoisuuteen, vastavuoroisuuteen ja tasavertaisuuteen ilman liian tiukkaa tapaamisen kaavaa tai terapeutin yksinvaltaa. Terapeutin tulisi lähestyä jokaista perhettä yksilönä ja ainutlaatuisena ilman, että taustalla on liikaa ennakko-oletuksia tai valmiita käytösmalleja.

Kuka voi jutella psykoterapeutin kanssa? Periaatteessa kaikilla on tähän mahdollisuus ja oikeus. Ja kokisin myös, että jokainen hyötyisi psykoterapeutin kanssa keskusteluista jossakin vaiheessa elämää. Voit hakeutua omaan yksilö psykoterapiaan esimerkiksi terveyskeskuksen, työterveyden, erilaisten terveyssäätiöiden (esim. YTHS) kautta eri polkuja käyden. Prosessi ei ole ihan yksinkertainen, joten se vaatii hieman kärsivällisyyttä ja ponnistelua. Kysy aina apua ammattilaiselta, jos oma psykoterapia kiinnostaa ja pohdi yhdessä psykoterapiapolkusi– älä jää yksin kysymyksesi kanssa. Pari- ja perhepsykoterapiaan voi hakeutua esimerkiksi kuntien erilaisten palveluiden kautta (esim. perheneuvolat, perheasioiden neuvottelukeskukset jne.) tai sitten yksilöllisten palveluiden tuottajien kautta (esim. Väestöliitto, Vastaamo, Kataja Ry, KKT – keskus Arvo, yksityiset ammatinharjoittajat jne.). Osa terapioista kustannetaan täysin yksin ja osaan saa Kelan tai muun tahon tai tukea.

Kenelle suosittelen psykoterapiaa? Jos olet kohdannut elämässäsi kriisin nykyhetkessä tai menneisyydessä ja toivot siihen ammattiapua. Jos olet hukassa omien ajatusten, tunteiden ja käytöksen kanssa. Mikäli sinulla on suunta hukassa elämässä joko yksilönä, parisuhteessa tai perheessä. Jokaisella tulee elämässä vastaan erikokoisia ja näköisiä kriisejä, ihan meillä kaikilla. Jokaisen kriisi ja vaikeus on yhtä vakavissa otettava asiaa. Älä ajattele, että sinun vaikeutesi ei ole tarpeeksi ”iso” tulla psykoterapiaan. Loppujen lopuksi on kuitenkin sinun oma henkilökohtainen päätös, kenen kanssa haluat näistä elämän haasteista puhua. Terapiaan täytyy myös olla valmis, ainakin osaltaan.

Toisaalta haluaisin vastata, että KAIKILLE jossakin sopivassa elämänvaiheessa. Kukapa ei haluaisi turvallista ja luotettavaa henkilöä, joka kuuntelee sinua ja ei tuomitse? Joka auttaa mahdollisesti löytämään uusia ajattelu- ja käyttäytymismalleja, on tukena ja läsnä, on kiinnostunut erilaisista tilanteistasi, ajatuksistasi ja tunteistasi.

Toivottavasti tästä lyhyestä ”infopaketista” oli hyötyä sinulle sinuun tilanteeseesi. Jatketaan ensi kerralla lisää toisen aiheen parista!

Xx Jasmin

DSC_0573

DSC_0501

 

 

2 Comments

 1. Hei!
  Löysin sun blogin sattumalta, kun googletin sosiaalityöntekijän kautta psykoterapeutiksi opiskelusta, kiitos paljon informatiivisesta postauksesta. Blogisi on visuaalisesti myös kaunis ja ilmava. 🙂
  Opiskelen itse sosiaalityötä tällä hetkellä, ja omassa mielessäni on itänyt jo jonkin aikaa myös toive tehdä terapeuttista työtä ja opiskella myöhemmin psykoterapeutiksi, jos mahdollista. Tiedätkö, että minkälainen työkokemus perheneuvolassa työskentelyn lisäksi sosiaalityön alalta kelpuutetaan psykoterapeuttiopinnoissa vaadittavaan parin vuoden työkokemukseen? Käykö siihen mikä tahansa sosiaalityön asiakastyö, esimerkiksi kunnallinen sosiaalityö, vai pitääkö olla jotenkin erityinen terapeuttinen työote?

  Like

  1. Hei Anni! Kaunis kiitos viestistäsi! Hieno, että blogini on tavoittanut sinut ja siitä oli hyötyä informatiivisessa mielessä! 🙂

   Itse tutustuin eri yliopistojen ja terapiasuuntausten vaatimuksiin. Kannattaa siis aluksi miettiä mikä suuntaus ja paikkakunta kiinnostaa! Pari- ja perhepsykoterapissaopinnoisssa kokemukseni mukaan hyväksytään eri työkokemukset ja taustat! Minun opiskelijakollegoillani on eri kokemuksia, niin lastensuojelusta perheneuvolaan aina erikoissairaanhoito puolelle. Toki kokemus mielenterveystyöstä katsotaan eduksi. Myös sillä on merkitystä millaisessa työpaikassa olet hakiessasi koulutukseen. On etu, jos voit työpaikalla ottaa harjoitusterapiasiakkaita. 300h asiakastapaamisia on tultava täyteen opiskeluiden aikana (3,5 vuotta). Työnohjaus perustuu omien asiakastapaamisten videointiin.

   Tärkeää myös valmistautua ennen hakiessa siihen, että tarvittavat lisäopinnot ovat kunnossa (psykologian opintoja, psykoterapiavalmiusopinnot tai muut lyhytterapiakoulutukset).

   Jos sinulla tulee mitään kysyttävää matkan varrella mielelläni vastailen kysymyksiisi ja autan. Voit laittaa minulle viestiä esim instagrammin kautta @jasminrebekka! Siellä olen melko aktiivinen ja julkaisen aiheeseen liittyviä postauksia blogia aktiivisemmin!

   Iloa loppukesääsi Anni! Xx Jasmin

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s